Natječaji, Novosti

 1. Naslovnica
 2. /
 3. Arhiva
 4. /
 5. Novosti
 6. /
 7. Uskoro kreću novi natječaji LAGUR / FLAG Brača

Uskoro kreću novi natječaji LAGUR / FLAG Brača

LAGUR / FLAG Brač uskoro raspisuje natječaje za Mjere 1.1., 2.1., 2.2.

Informirajte se kako realizirati Vaše ideje u skladu s najavljenim natječajima i sudjelujte na radionicama koje će se održati u sklopu objava

Mjera 1.1.

„Stvaranje i promicanje dodatnih vrijednosti ribarskih i marikulturnih proizvoda i novih kanala njihovog plasmana“ u okviru odobrene Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a „Brač“ 2014.-2020. s ciljem povećanja profitabilnosti i  konkurentnosti sektora ribarstva i marikulture za nositelje projekata koji imaju sjedište unutar ribarstvenog područja FLAG-a „Brač“.

Tko će se moći prijaviti??

 • udruženja u ribarstvu/organizacije ribara;
 • privatno poduzeće (trgovačko društvo) ili obrt u sektoru ribarstva i akvakulture te izvan sektora ribarstva i akvakulture;
 • javnopravno tijelo;
 • poduzeće ili trgovačko društvo ili organizacija u većinskom javnom vlasništvu (koji nisu javnopravno tijelo) u rangu (kategoriji) mikro, malog ili srednjeg poduzeća (ako je primjenjivo);

Zainteresirani prijavitelji moći će u okviru svojih projekata prijaviti sljedeće aktivnosti:

 1. Građenje i/ili rekonstrukcija objekata za preradu i/ili skladištenje i/ili prodaju proizvoda ribarstva i marikulture.
 2. Opremanje objekata za preradu i/ili skladištenje i/ili prodaju proizvoda ribarstva i marikulture.
 3. Nabava opreme za preradu i/ili pakiranje i/ili skladištenje i/ili prodaju proizvoda ribarstva i marikulture.
 4. Nabava i/ili opremanje mobilnih i/ili montažnih objekata za prodaju proizvoda ribarstva i marikulture.
 5. Promidžbene aktivnosti proizvoda ribarstva i marikulture te objekata za preradu i/ili skladištenje i/ili prodaju proizvoda ribarstva i marikulture.
Mjera 2.1.

„Očuvanje, valorizacija i promicanje materijalne i nematerijalne lokalne baštine temeljene na ribarstvu, maloj brodogradnji, marikulturi i životu uz more i na moru“ 

Tko će se moći prijaviti??

 • udruženja u ribarstvu/organizacije ribara;
 • privatno poduzeće (trgovačko društvo) ili obrt u sektoru ribarstva i akvakulture te izvan sektora ribarstva i akvakulture;
 • javnopravno tijelo;
 • poduzeće ili trgovačko društvo ili organizacija u većinskom javnom vlasništvu (koji nisu javnopravno tijelo) u rangu (kategoriji) mikro, malog ili srednjeg poduzeća (ako je primjenjivo);

Zainteresirani prijavitelji moći će u okviru svojih projekata prijaviti sljedeće aktivnosti:

 1. Izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili uređenje i/ili opremanje  muzeja, tematskih i/ili edukativnih i/ili interpretacijskih/multimedijalnih centara i/ili javne turističke infrastrukture povezane s baštinom temeljenom na ribarstvu, maloj brodogradnji, marikulturi i životu uz more i na moru, kao što su poučne/tematske staze ili parkovi, vidikovci, plaže i sl.;
 2. Aktivnosti očuvanja i valorizacije pomorske i ribarske baštine te očuvanja bogatstva identiteta područja koje ne uključuju građenje i/ili opremanje javnih prostora i/ili javnih dobara za predstavljanje odnosno interpretaciju tradicijske pomorske i ribarske baštine;
 3. Informacijsko-edukacijske, promotivne i sl. aktivnosti promicanja materijalne i nematerijalne lokalne baštine temeljene na ribarstvu, maloj brodogradnji, marikulturi i životu uz more i na moru, kao što su izrada video, audio i tiskanih materijala, radionice pripreme  ribljih proizvoda i jela za djecu, mlade, mlade obitelji, građanstvo, posjetitelje i sl.
 4. Istraživanja, mapiranja, valorizacija, predstavljanje i promocija rezultata istraživanja lokalne materijalne i nematerijalne baštine temeljene na ribarstvu, maloj brodogradnji, marikulturi i životu uz more i na moru i sl.
Mjera 2.2.

„Poticanje društvenih, kulturnih, gospodarskih, obrazovnih, stručnih i drugih sadržaja, događanja i aktivnosti valorizacije, očuvanja i održivog korištenja resursne osnove društva, gospodarstva, okoliša, bioraznolikosti i prirodnih vrijednosti prostora”  s ciljem povećanja profitabilnosti i  konkurentnosti sektora ribarstva i marikulture za nositelje projekata koji imaju sjedište unutar ribarstvenog područja FLAG-a „Brač“

Tko će se moći prijaviti??

 • udruge u ribarstvu i udruge izvan sektora ribarstva,
 • javnopravno tijelo,
 • poduzeće/trgovačko društvo ili organizacija u većinskom javnom vlasništvu,
 • turistička zajednica,
 • odgojno-obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove,
 • gospodarski subjekti u svim sektorima.

Zainteresirani prijavitelji moći će u okviru svojih projekata prijaviti sljedeće aktivnosti:

 • organizacija i suorganizacija društvenih, kulturnih, gospodarskih, obrazovnih, stručnih događanja i skupova povezanih sa sektorom ribarstva (proizvodnjom, stavljanjem na tržište i preradom proizvoda ribarstva i marikulture),
 • informativni, odgojno-obrazovni, uključivo i neformalni, ali i formalni programi osposobljavanja, usavršavanja i informiranja različitih dobnih skupina o prirodnoj, kulturnoj i društvenoj baštini i vrijednostima ribarske zajednice LAGUR-a Brač, održivom gospodarenju otpadom, mediteranskoj prehrani i sl. znanjima, vještinama i kompetencijama ključnim za održivi razvoj ribarske zajednice.

Podaci u ovom tekstu su informativnog karaktera. Prilikom prijave na FLAG natječaje korisnik je dužan pridržavati se službenog teksta natječaja koji će biti objavljen na web stranicama LAGUR-a Brač

 

Facebook
LinkedIn