Natječaji

 1. Naslovnica
 2. /
 3. Arhiva
 4. /
 5. Natječaji
 6. /
 7. Predstavljanje Mjere 2.1.Očuvanje, valorizacija i promicanje materijalne i nematerijalne lokalne…

Predstavljanje Mjere 2.1.Očuvanje, valorizacija i promicanje materijalne i nematerijalne lokalne baštine temeljene na ribarstvu, maloj brodogradnji, marikulturi i životu uz more i na moru

Namjena ove mjere je doprinijeti valorizaciji i promociji ribarstva kao sektora, očuvanju proizvodnje, ali i unapređenju prerade i trženja kroz povezivanje ribarstva i marikulture s lokalnom kulturom i tradicijom kao alatima unapređenja i održivog razvoja sektora.

Održivim korištenjem i promicanjem lokalne ribarske, marikulturne i maritimne kulturne baštine i tradicije, kako kod lokalnog stanovništva, tako i kod posjetitelja otoka Brača promovirat će se ribarstvo i marikultura kao gospodarske djelatnosti, ali i njihovi proizvodi i poticati novi modeli njihove proizvodnje, prerade i trženja (primjerice, rebranding, nova pakiranja, ili promocija tradicije ulova i prerade kao turistička atrakcija uz smanjenje ribolovnog napora kao aktivnost koja će privući turiste u sezoni i izvan nje, ali i educirati lokalne stanovnike željne očuvanja ribarske tradicije.

Potencijalne aktivnosti:

– izgradnja i/ili rekonstrukcija i/ili uređenje i/ili opremanje  muzeja, tematskih i/ili edukativnih i/ili interpretacijskih/multimedijalnih centara i/ili javne turističke infrastrukture povezane s baštinom temeljenom na ribarstvu, maloj brodogradnji, marikulturi i životu uz more i na moru, kao što su poučne/tematske staze ili parkovi, vidikovci, plaže i sl.;

– izgradnja, rekonstrukcija, uređenje i opremanje tradicijskih brodova, ribolovnih alata i sl.

– informacijsko-edukacijske, promotivne i sl. aktivnosti promicanja materijalne i nematerijalne lokalne baštine temeljene na ribarstvu, maloj brodogradnji, marikulturi i životu uz more i na moru, kao što su izrada video, audio i tiskanih materijala, radionice pripreme ribljih proizvoda i jela za djecu, mlade, mlade obitelji, građanstvo, posjetitelje i sl

– istraživanja, mapiranja, valorizacija, predstavljanje i promocija rezultata istraživanja lokalne materijalne i nematerijalne baštine temeljene na ribarstvu, maloj brodogradnji, marikulturi i životu uz more i na moru i sl

Ciljani korisnici:

 • Jedinice lokalne samouprave
 • javne ustanove u vlasništvu JLS-ova
 • turističke zajednice
 • odgojno-obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove
 • organizacije civilnog društva (udruge)
 • zadruge, klasteri,
 • MSP-ovi i samozaposleni u ribarstvu i marikulturi
 • ostali gospodarski subjekti izvan ribarstva i marikulture, javno-privatna partnerstva i sl

Intenzitet potpore:

50% prihvatljivih troškova ,a u slučaju zadovoljavanja kriterija zajedničkog interesa 80%

Maksimalni iznos potpore: 100.000 €

Planirana objava natječaja krajem 2018. godine i krajem 2019. godine

Facebook
LinkedIn