LAGUR NATJEČAJI, Novosti

  1. Naslovnica
  2. /
  3. Arhiva
  4. /
  5. Novosti
  6. /
  7. ODLUKA O POVEĆANJU RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA TE IZMJENI TEKSTA FLAG NATJEČAJA…

ODLUKA O POVEĆANJU RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA TE IZMJENI TEKSTA FLAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 2.1. IZ LRSR 2014. – 2020. LAGUR-a BRAČ (Referentna oznaka natječaja: 2.1./2)

Upravni odbor LAGUR-a Brač na 24. sjednici, održanoj 20. travnja 2023. godine donosi Odluku o povećanju raspoloživih sredstava te izmjene teksta FLAG natječaja za provedbu Mjere 2.1. „Očuvanje, valorizacija i promicanje materijalne i nematerijalne lokalne baštine temeljene na ribarstvu, maloj brodogradnji, marikulturi i životu uz more i na moru“ iz LRSR 2014. – 2020. LAGUR-a Brač (Referentna oznaka natječaja: 2.1./2) sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 27/2019), Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija (NN 77/2020, NN 74/2022, NN 8/2023), članak 24. te Odluci o odobrenju izmjene Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Brač 2014.-2020. donesene od strane Skupštine 20. travnja 2023. godine.

Napomena:

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.1. na ovom FLAG natječaju iznosi  1.370.679,40 EUR.

Krajnji rok prihvatljivosti troškova: Troškovi moraju nastati na teret i biti plaćeni od strane korisnika do 31. prosinca 2023. godine. Konačni Zahtjev za isplatu ne može se podnijeti nakon 1. veljače 2024. godine.

Odluka o povećanju raspoloživih sredstava za Mjeru 2.1._20.04.2023.

Tekst FLAG Natjecaja za Mjeru 2.1. – 2_V 1.4.

Zahtjev-i-popis-dokumentacije_promjene_povecanje-cijene-1

Facebook
LinkedIn