LAGUR NATJEČAJI, Novosti

 1. Naslovnica
 2. /
 3. Arhiva
 4. /
 5. Novosti
 6. /
 7. DRUGI FLAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 2.2. „POTICANJE DRUŠTVENIH, KULTURNIH,…

DRUGI FLAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 2.2. „POTICANJE DRUŠTVENIH, KULTURNIH, GOSPODARSKIH, OBRAZOVNIH, STRUČNIH I DRUGIH SADRŽAJA, DOGAĐANJA I AKTIVNOSTI VALORIZACIJE, OČUVANJA I ODRŽIVOG KORIŠTENJA RESURSNE OSNOVE DRUŠTVA, GOSPODARSTVA, OKOLIŠA, BIORAZNOLIKOSTI I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI PROSTORA” IZ LRSR 2014.-2020. FLAG-a BRAČ

Predmet ovog FLAG Natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 2.2. „Poticanje društvenih, kulturnih, gospodarskih, obrazovnih, stručnih i drugih sadržaja, događanja i aktivnosti valorizacije, očuvanja i održivog korištenja resursne osnove društva, gospodarstva, okoliša, bioraznolikosti i prirodnih vrijednosti prostora u okviru odobrene Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a „Brač“ 2014.-2020. s ciljem participativnog i cjelovitog razvoja lokalne zajednice valorizacijom i održivim korištenjem sveukupne resursne osnove.

 • Rok za podnošenje prijava počinje teći od 08.02.2021. godine i traje do 12.03.2021. godine.
 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.2.  na ovom  FLAG Natječaju iznosi 145.411,56 EUR odnosno 1.097.421,04 HRK
 • Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000 EUR
 • Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 75.000 EUR

FLAG Natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a „Brač“ odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Određivanje stopa sufinanciranja definirano je u točki 2.5. ovog FLAG Natječaja.

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe FLAG Natječaja za Mjeru 2.2. su:

 • udruge u ribarstvu i udruge izvan sektora ribarstva,
 • javnopravno tijelo,
 • poduzeće/trgovačko društvo ili organizacija u većinskom javnom vlasništvu,
 • turistička zajednica,
 • odgojno-obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove,
 • gospodarski subjekti u svim sektorima.

Nositelj projekta mora imati stalno sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a „Brač“(Grad Supetar, Općine: Bol, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca i Sutivan).

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG Natječaja su:

 1. Organizacija društvenih, kulturnih, gospodarskih, obrazovnih, znanstveno-stručnih, ekoloških i drugih događanja (manifestacije, skupovi, sajmovi, informativne i edukacijske radionice, akcije i dr.) vezanih za održivi razvoj ribarstva i/ili ribarske zajednice područja FLAG-a Brač za visinu potpore od 1.000 EUR do 15.000 EUR.
 2. Organizacija društvenih, kulturnih, gospodarskih, obrazovnih, znanstveno-stručnih, ekoloških i drugih događanja (manifestacije, skupovi, sajmovi, informativne i edukacijske radionice, akcije i dr.) vezanih za održivi razvoj ribarstva i/ili ribarske zajednice područja FLAG-a Brač za visinu potpore od 15.000,01 EUR do 35.000 EUR.
 3. Organizacija višednevnih društvenih, kulturnih, gospodarskih, obrazovnih, znanstveno-stručnih, ekoloških i drugih događanja (manifestacije, skupovi, sajmovi, informativne i edukacijske radionice, akcije i dr.) vezanih za održivi razvoj ribarstva i/ili ribarske zajednice područja FLAG-a Brač za visinu potpore od 35.000,01 EUR do 75.000 EUR.

Informacije o FLAG-natječaju možete zatražiti:

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećim linkovima:

TEKST NATJEČAJA:

Tekst FLAG Natječaja za Mjeru 2.2

OBRASCI:

Obrazac 1.A Zahtjev za potporu

Obrazac 1.B Zahtjev za potporu – Lista troškova

Obrazac 2.A Izjava Nositelja projekta_Zajednicke operacije

Obrazac 2.B Izjava Nositelja projekta_Samostalne operacije

Obrazac 3. Izjava partnera u projektu

Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu

Obrazac 5. Sažetak izbora ponuda

Obrazac 6. Izjava o nepostojanju sukoba interesa između korisnika i ponuditelja

Obrazac 7. Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa

Obrazac 8. Izjava o nepostojanju vlasničke povezanosti (između ponuditelja u istom ulaganju)

Obrazac 9.A. Zahtjev za isplatu

Obrazac 9.B. Izjava o izdacima

Obrazac 10. Izvjesce o napretku

Obrazac 11. Zahtjev za odobrenje promjena

Obrazac 12. Izjava o odustajanju od prijave na FLAG Natječaj

PRILOZI SPECIFIČNI ZA MJERU 2.2.:

PRILOG I Popis dokumentacije za podnošenje Zahtjeva za potporu

PRILOG II Popis dokumentacije za podnošenje Zahtjeva za isplatu

PRILOG III Lista prihvatljivih troškova

PRILOZI ZA SVE FLAG NATJEČAJE:

PRILOG IV Pravila i upute za provedbu nabave

PRILOG V Pravila za provedbu mjera informiranja i promidžbe

PRILOG VI Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a Brač_2014.-2020.

PRILOG VII Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

PRILOG VIII Pravilnik za odabir i provedbu projekata u okviru LRSR LAGUR-a Brač

PRILOG IX Priručnik za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020_kontrola na terenu

PRILOG X Upute za čuvanje dokumentacije

PRILOG XI Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu

PRILOG XII Vodič_Definicija MSP-a

PRILOG XIII Vizualni identitet OP za pomorstvo i ribarstvo 

PRILOG XIV Uputa za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Facebook
LinkedIn