LAGUR NATJEČAJI, Novosti

 1. Naslovnica
 2. /
 3. Arhiva
 4. /
 5. Novosti
 6. /
 7. DRUGI FLAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 1.1. „STVARANJE I PROMICANJE…

DRUGI FLAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 1.1. „STVARANJE I PROMICANJE DODATNIH VRIJEDNOSTI RIBARSKIH I MARIKULTURNIH PROIZVODA I NOVIH KANALA NJIHOVOG PLASMANA“ IZ LRSR 2014.-2020. FLAG-a BRAČ

 

Predmet ovog FLAG Natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.1. „Stvaranje i promicanje dodatnih vrijednosti ribarskih i marikulturnih proizvoda i novih kanala njihovog plasmana“ u okviru odobrene Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a „Brač“ 2014.-2020. s ciljem povećanja profitabilnosti i  konkurentnosti sektora ribarstva i marikulture za nositelje projekata koji imaju sjedište unutar ribarstvenog područja FLAG-a „Brač“.

 • Rok za podnošenje prijava počinje teći od 15.02.2021. godine i traje do 18.03.2021. godine.
 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.1.  na ovom   FLAG Natječaju iznosi 198.752,48 EUR odnosno 1.499.984,97 HRK
 • Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 2.000 EUR
 • Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 180.000 EUR

FLAG Natječaj se provodi kao potpora provedbi razvoja pod vodstvom lokalne zajednice. Sufinanciranje rada FLAG-a „Brač“ odobrila je Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Određivanje stopa sufinanciranja definirano je u točki 2.5. ovog FLAG Natječaja.

Prihvatljivi nositelji projekta u okviru provedbe FLAG Natječaja za Mjeru 1.1. su:

 • udruga u ribarstvu;
 • udruga izvan sektora ribarstva;
 • zadruge u ribarstvu;
 • zadruge izvan sektora ribarstva;
 • privatno poduzeće (trgovačko društvo) ili obrt u sektoru ribarstva i akvakulture te izvan sektora ribarstva i akvakulture;
 • javnopravno tijelo;
 • poduzeće ili trgovačko društvo ili organizacija u većinskom javnom vlasništvu (koji nisu javnopravno tijelo) u rangu (kategoriji) mikro, malog ili srednjeg poduzeća (ako je primjenjivo)

Nositelj projekta mora imati stalno sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a „Brač“(Grad Supetar, Općine: Bol, Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca i Sutivan).

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG Natječaja su:

 1. Kupnja i/ili građenje i/ili rekonstrukcija objekata za preradu i/ili skladištenje i/ili prodaju proizvoda ribarstva i marikulture;
 2. Opremanje objekata za preradu i/ili skladištenje i/ili prodaju proizvoda ribarstva i marikulture;
 3. Nabava opreme za preradu i/ili pakiranje i/ili skladištenje i/ili prodaju proizvoda ribarstva i marikulture;
 4. Nabava i/ili opremanje mobilnih i/ili montažnih objekata za prodaju proizvoda ribarstva i marikulture;
 5. Nabava i/ili opremanje mobilnih i/ili montažnih objekata brze prehrane proizvoda ribarstva i marikulture („fast food“);
 6. Nabava i/ili opremanje specijaliziranih vozila u svrhu jačanja distribucije proizvoda ribarstva i marikulture;
 7. Izrada mrežne stranice i/ili aplikacije za prodaju proizvoda ribarstva i marikulture;
 8. Promidžbene aktivnosti proizvoda ribarstva i marikulture te objekata za preradu i/ili skladištenje i/ili prodaju proizvoda ribarstva i marikulture.

Aktivnost pod rednim brojem 8. nije moguće provoditi samostalno, već isključivo u kombinaciji s jednom ili više aktivnosti pod rednim brojem 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7.

Informacije o FLAG-natječaju možete zatražiti:

​Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećim linkovima:

TEKST NATJEČAJA:

Tekst FLAG Natjecaja za Mjeru 1.1.

OBRASCI:

Obrazac 1.A Zahtjev za potporu

Obrazac 1.B Zahtjev za potporu – Lista troškova

Obrazac 1.C.1 Održivost projekta – Izračun neto diskontiranog prihoda

Obrazac 1.C.2 Odrzivost projekta_Financijski tok

Obrazac 1.C.3 Odrzivost projekta_Poslovni plan_Opisni dio

Obrazac 1.C.4 Odrzivost projekta_Poslovni plan_Tablični dio

Obrazac 2.A Izjava Nositelja projekta_Zajednicke operacije

Obrazac 2.B Izjava Nositelja projekta_Samostalne operacije

Obrazac 3. Izjava partnera u projektu

Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu

Obrazac 5. Sažetak izbora ponuda

Obrazac 6. Izjava o nepostojanju sukoba interesa između korisnika i ponuditelja

Obrazac 7. Izjava o (ne)postojanju sukoba interesa

Obrazac 8. Izjava o nepostojanju vlasnicke povezanosti

Obrazac 9.A Zahtjev za isplatu

Obrazac 9.B Zahtjev za isplatu – Izjava o izdacima

Obrazac 10. Izjava o velicini poduzeca

Obrazac 11. Izvjesce o napretku

Obrazac 12. Izjava vlasnika nekretnine

Obrazac 13. Zahtjev za odobrenje promjena

Obrazac 14. Izjava o odustajanju od prijave na FLAG Natjecaj

PRILOZI SPECIFIČNI ZA MJERU 1.1.:

PRILOG I Popis dokumentacije za podnosenje Zahtjeva za potporu

PRILOG II Popis dokumentacije za podnosenje Zahtjeva za isplatu

PRILOG XIV Popis proizvoda ribarstva i akvakulture

PRILOZI ZA SVE FLAG NATJEČAJE:

PRILOG III Pravila i upute za provedbu nabave

PRILOG IV Pravila za provedbu mjera informiranja i promidžbe

PRILOG V Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a Brač_2014.-2020.

PRILOG VI Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

PRILOG VII Pravilnik za odabir i provedbu projekata u okviru LRSR LAGUR-a Brač

PRILOG VIII Priručnik za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014-2020_kontrola na terenu

PRILOG IX Upute za čuvanje dokumentacije

PRILOG X Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu

PRILOG XI Vodič_Definicija MSP-a

PRILOG XII Vizualni identitet OP za pomorstvo i ribarstvo 

PRILOG XIII Uputa za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Facebook
LinkedIn